Kenexa     Kenexa XML Integrations                                                      

 

Kenexa Post URLs for XML Integrations

   
Foundation Staging
Job Code Default Data https://staging.brassring.com/jetstream/500/presentation/template/asp/HRISIntegration/msgdispatch.asp
User Import  
Candidate Import Production
Requisition Import https://trm.brassring.com/jetstream/500/presentation/template/asp/HRISIntegration/msgdispatch.asp
Field Association  
ILoad Form Import Beta
  https://beta.brassring.com/jetstream/500/presentation/template/asp/HRISIntegration/msgdispatch.asp
   

Kenexa Web Service URLs for XML Integrations

   
Foundation Staging
Job Code Default Data https://staging.brassring.com/HRISprocessor9/DispatchMessage.asmx
User Import  
Production
Requisition Import https://trm.brassring.com/HRISprocessor9/DispatchMessage.asmx
Field Association  
ILoad Form Import Beta
  https://beta.brassring.com/HRISprocessor9/DispatchMessage.asmx
   

Kenexa Web Service URLs for XML Integrations(Candidate Import)

   
  Staging
  http://stagingimport.brassring.com/CandidateImport/CandidateImportService/CandidateImportService.asmx
   
Candidate Import Production
  https://import.brassring.com/CandidateImport/CandidateImportService/CandidateImportService.asmx
   
  Beta
  http://betaimport.brassring.com/CandidateImport/CandidateImportService/CandidateImportService.asmx
   

Kenexa Web Service URLs for XML Integrations(HR Status Update)

   
  Staging
  http://staging.brassring.com/HRISStatus/HRISStatus.asmx
   
HR Status Update Production
  http://trm.brassring.com/HRISStatus/HRISStatus.asmx
   
  Beta
  http://beta.brassring.com/HRISStatus/HRISStatus.asmx
   

Kenexa Web Service URLs for XML Integrations (Encrypted)

   
Foundation Staging
Job Code Default Data http://staging.brassring.com/HRISprocessor/dispatchmessage.asmx
User Import  
Candidate Import Production
Requisition Import http://trm.brassring.com/HRISprocessor/dispatchmessage.asmx
Field Association  
ILoad Form Import Beta
  http://beta.brassring.com/HRISprocessor/dispatchmessage.asmx
   

Kenexa Web Service for SSO (Enterprise KRB)

   
  Staging
  https://staging.brassring.com/SSOEnterprise/Webservice/SSO.asmx
   
Enterprise KRB SSO Production
(Proprietary) https://trm.brassring.com/SSOEnterprise/Webservice/SSO.asmx
   
  Beta
  https://beta.brassring.com/SSOEnterprise/Webservice/SSO.asmx
   

Kenexa Web Service for SSO (Talent Gateways)

   
  Staging
  https://sstagingjobs.brassring.com/webservices/ssotg/SSOTG.asmx
   
Talent Gateway SSO Production
(Proprietary) https://jobs.brassring.com/webservices/ssotg/SSOTG.asmx
   
  Beta
  https://sbetajobs.brassring.com/webservices/ssotg/SSOTG.asmx
   

Kenexa URLs for SAML SSO (Enterprise KRB and Talent Gateways)

   
  Staging
  Authentication URL (SP) - https://stagingsso.brassring.com/sso/saml/SAML2PageListener/AuthenticationRequestor.aspx
  Kenexa Assertion Consumer URL - https://stagingsso.brassring.com/sso/saml/SAML2PageListener/AssertionConsumerService.aspx  
   
SAML SSO Production
  Authentication URL (SP) - https://trmsso.brassring.com/sso/saml/SAML2PageListener/AuthenticationRequestor.aspx
  Kenexa Assertion Consumer URL - https://trmsso.brassring.com/sso/saml/SAML2PageListener/AssertionConsumerService.aspx  
   
  Beta
  Authentication URL (SP) - https://betasso.brassring.com/sso/saml/SAML2PageListener/AuthenticationRequestor.aspx
  Kenexa Assertion Consumer URL - https://betasso.brassring.com/sso/saml/SAML2PageListener/AssertionConsumerService.aspx